Behandeling in een ander EU-land

U bent in Nederland verzekerd en u wilt in een ander EU-land een behandeling ondergaan. Waar moet u allemaal aan denken? Aan welke voorwaarden moet u voldoen om de kosten van die behandeling vergoed te krijgen? Hoe komt u aan informatie over de zorg in het land van uw keuze?

 Europese regelgeving

Verzekerden kunnen zich overal binnen de Europese Unie (EU) medisch laten behandelen (vrij verkeer van personen). Op 25.10.2013 is een richtlijn in alle EU-landen van kracht geworden. Doel is de toegang tot veilige en hoogwaardige grensoverschrijdende zorg in de EU en daarmee de mobiliteit van patiën-ten, te bevorderen.

 Nationaal Contactpunt

In Nederland voert Zorginstituut Nederland de taken uit voor het Nationale Contactpunt grensover-schrijdende zorg (NCP). Dat doen wij in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 

 Advies: Neemt u deze Overheidsinformatie tot u en doe er uw voordeel mee! Laat u niet vastzetten door negatieve mededelingen van uw zorgverzekeraar die soms een andere ‘voorstellingen’ van dit soort zaken heeft!

 Deze informatie is vanaf een officiele site van de Overheid overgenomen!

Bron: Zorginstituut Nederland; http://www.cbhc.nl

NCP Grensoverschrijdende zorg Nederland: