Reactie van Register-Accountant:

In dit kader de navolgende rapportage:

1/ De kosten van medisch noodzakelijke behandelingen die in het buitenland plaats vinden (bijv. omdat in NL lange wachttijden zijn) zijn in het algemeen aftrekbaar, ook als de zorgverzekeraar vergoeding weigert.

Als de kosten veel hoger zijn dan die van eenzelfde behandeling als in Nederland, bestaat wel de kans dat de fiscus zich op het standpunt stelt dat de kosten deels bovenmatig zijn.

2/ De kosten van vervoer voor het verkrijgen van geneeskundige hulp zijn geheel aftrekbaar. Overnachting/hotelkosten zijn niet aftrekbaar

14.6.2.1 Huisarts, medisch specialist (alamanak 2014)

Aftrekbaar zijn de uitgaven voor medische behandelingen door bijv. huisarts, oogarts (niet de zgn. laserbehandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen), revalidatiearts en andere volgens Nederlandse begrippen bevoegde genees- of heelkundigen (ook buitenlandse artsen, zelfs als hun medisch specialisme in Nederland niet als zodanig is erkend). Voor aftrek komen ook in aanmerking de kosten van inentingen (BNB 1995/207) (ook een antigriepinjectie en – bij een (vakantie)bezoek aan andere werelddelen – inentingen tegen tropische ziekten), periodieke gezondheidsonderzoeken en (sport)keuringen. Niet echter de kosten van een medische verklaring voor het aanvragen of verlengen van het rijbewijs, een levensverzekering e.d.

Eventueel voor eigen rekening genomen kosten van medisch noodzakelijke (extra) behandelingen en verstrekkingen zijn aftrekbaar. Hetzelfde geldt voor de kosten van direct vereiste hulp bij een ongeval in het buitenland. De kosten van medisch noodzakelijke behandelingen die in het buitenland plaatsvinden, bijv. omdat in Nederland een lange wachttijd bestaat, zijn in het algemeen eveneens aftrekbaar, ook als uw zorgverzekeraar vergoeding weigert. Als de kosten veel hoger zijn dan die van eenzelfde behandeling in Nederland, bestaat wel de kans dat de fiscus zich op het standpunt stelt dat de kosten deels bovenmatig zijn, bijv. als in het buitenland ook andere (goedkopere) mogelijkheden aanwezig zijn en u die andere mogelijkheden redelijkerwijs had kunnen benutten.

Nog een kleine aanvulling ter voorkoming onduidelijkheid:

Buitengewone lasten zijn aftrekbaar op basis van ondermeer een drempel. Het meerdere van de drempel is aftrekbaar en de drempel is afhankelijk van het verzamelinkomen.

Kan ik ziektekosten via de belasting aftrekken?

Sommige ziektekosten kunt u van uw belasting aftrekken. Bijvoorbeeld dieetkosten, kosten voor hulpmiddelen, kosten voor medicijnen of reiskosten voor ziekenhuisbezoek. Deze kosten heten specifieke zorgkosten.

Regeling specifieke zorgkosten

Op de website van de Belastingdienst staat een overzicht van de ziektekosten die aftrekbaar zijn. De regeling specifieke zorgkosten geldt behalve voor uzelf ook voor andere personen binnen uw huishouden.

Alleen kosten boven drempelinkomen

U mag alleen het deel van de uitgaven aftrekken dat uitkomt boven een bepaalde drempel. De hoogte van deze drempel hangt af van uw drempelinkomen. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Uw persoonsgebonden aftrek telt niet mee. De hoogte van het drempelbedrag verschilt als u een fiscale partner heeft

Reactie van Register-Accountant