Zorgverzekering

 

In een Europa zonder grenzen is vrij verkeer van personen, goederen en diensten ingevoerd.

Het gaan naar een tandkliniek in een ander Europees land valt onder vrij verkeer van diensten. Wij wijzen u dan ook op de grote besparingen die u kunt behalen bij uitgebreide ingrepen door Hongaarse tandspecialisten, die overal in Europa zeer gewaardeerd worden. Ook attenderen wij u op een in het oog springende EU-richtlijn: Het recht van EU-burgers op vergoeding van kosten bij grensoverschrijdende zorg. Dit recht is ook verwerkt in de Nederlandse Zorgverleningswet.

Zie http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/index_nl.htm

Door deze Europese wetgeving zijn de zorgverzekeraars verplicht hetzelfde bedrag te vergoeden voor een behandeling in Hongarije als voor een zelfde behandeling in Nederland. Om dit te kunnen doen is een speciaal formulier ontwikkeld dat aangevraagd en ingevuld dient te worden. (Verkrijgbaar bij uw zorgverzekeraar). Dit is het enige document dat de zorgverzekeraars accepteren. Indien er problemen mochten ontstaan dan kunt u deze melden aan uw rechtsbijstandverzekeraar met het verzoek contact op te nemen met Holla Advocaten, die gespecialiseerd zijn in deze materie. (Zie link advies)

 

Gratis zorgpas

Informeer vooraf uw zorgverzekeraar en volg hun instructies op. Over het algemeen kunt u daar ook een gratis zorgpas (EHIC) aanvragen waarmee u zich kunt identificeren. De European Health Insurance Card (ingevoerd in 2006) geeft recht op medisch noodzakelijke hulp in alle EU/EER landen, in Zwitserland en Australië. Vraag deze kaart aan voordat u op reis of vakantie naar het buitenland gaat en u ziektekosten niet wilt of kunt betalen. De kaart dekt de medische verzorging die volgens de wettelijke ziektekostenregeling in het betreffende vakantieland van toepassing is. De kaart is vanaf het moment van afgifte 1 jaar geldig.

In een aantal gevallen kunt u van uw zorgverzekeraar een vergoeding krijgen voor uw herstel in een herstellingsoord of zorghotel. Hoe hoog deze vergoeding is hangt af van uw aanvullende verzekering. In principe bent u met een Basisverzekering Zorgpas verzekerd tegen ziektekosten (medische kosten) op reis, vakantie of in het buitenland. U moet er wel rekening mee houden dat u in sommige gevallen de kosten zelf moet voorschieten (dit is ook afhankelijk van uw polis en zorgverzekeraar).

 

Naturapolis, restitutiepolis of een combinatie van beiden?

Met de komst van het nieuwe zorgstelsel in 2006 verdween het onderscheid tussen particuliere zorgverzekeringen en het ziekenfonds. In plaats daarvan kwam er de keuze tussen natura- en restitutiepolis.
Bij een naturapolis heeft men recht op zorg die rechtstreeks door de zorgverzekeraar wordt betaald.

Bij een restitutiepolis krijgt men bij elke zorgaanbieder dezelfde vergoeding en heeft men dus keuzevrijheid. Wel moet men soms de rekening voorschieten. Deze kan later echter bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.
Het grote verschil tussen beide polissen is dus dat bij een restitutiepolis zelf de arts en andere zorgverleners gekozen kan worden.

Als de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met de arts of behandelaar wordt de zorg in principe volledig vergoed. De bedoeling is ook dat zorgverzekeraars niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit selecteren bij het afsluiten van contracten. Bij een naturapolis kan men dus meestal alleen kiezen voor een arts of behandelaar waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten.

Naast de natura- en restitutiepolis is er tenslotte ook nog de combinatiepolis. Bij deze polis heeft de verzekerde voor sommige vormen van zorg recht op zorg (natura) en voor andere vormen van zorg recht op vergoeding van kosten van zorg (restitutie). Een voorbeeld van deze vorm is dat wanneer men zorg nodig heeft die onder de naturaregeling valt, maar de behandelaar geen contract heeft afgesloten met de zorgverzekeraar, het zijn kan dat men een deel van de nota zelf moet betalen.

Een restitutiepolis in combinatie met een rechtsbijstandsverzekering met uitgebreide dekking zorgt voor veel gemak bij eventuele problemen. Men is altijd verzekerd van een vergoeding.