De belangrijkste vragen en antwoorden over de behandeling van uw gebit.

Waarom is een tandheelkundige behandeling in Budapest goedkoper dan in Nederland?

In Hongarije zijn de bedrijfskosten en de belastingen aanzienlijk lager dan in Nederland.
MDental is in afwijking van veel Nederlandse tandartspraktijken niet aangewezen op een contract met zorgverzekeraars. Nederlandse tandartsen ontvangen een vaste vergoeding voor een behandelde patiënt, bijvoorbeeld ca. € 15 voor het trekken van een tand. In onze kliniek vinden vooral uitvoerige behandelingen plaats en de kwaliteit van onze diensten ligt minimaal op het niveau van een goed geëquipeerde praktijk in Nederland – doch onze prijzen zijn lager. Op basis hiervan ontstaan er grote prijsverschillen die wij aan de patiënten kunnen doorgeven.

Welke kosten betaalt de zorgverzekeraar?

U ontvangt naast een behandelplan ook een kostenbegroting (alles in de Engelse taal) die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar betaalt – zoals bij een behandeling in Nederland – de kosten die u in uw verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten.

Wie behandelt de patiënten?

Bij MDental wordt u door gekwalificeerde Duits en Engels sprekende tandspecialisten behandeld die over een grote expertise op dit gebied beschikken.

Met hoeveel tijd moet ik rekening houden voor een behandeling?

MDental zal dit aangeven en opnemen in de offerte.

Hoe werkt de afrekening?

Onze rekening wordt door uw zorgverzekeraar – zoals de rekening van een Nederlandse tandarts – geaccepteerd. U kunt uw rekening in de kliniek als volgt voldoen: contant, middels overschrijving of met alle EC- en kredietkaarten. De vergoeding van uw zorgverzekeraar krijgt u op basis van de meegegeven rekeningen.

Hoe is een eventuele nabehandeling geregeld en waar heb ik garantie op ?

Informatie hierover is te vinden onder het kopje garantie

Kan ik de kliniek eerst uitproberen?

Maak gebruik van onze consultatiereis en neem zelf een kijkje in de kliniek!