Kabinet: informatie grensoverschrijdende zorg verbeteren

Nieuwsbericht | 27-06-2014

Het kabinet wil de informatievoorziening over grensoverschrijdende zorg (GOZ) verbeteren, zowel de rapportage door zorgverzekeraars en het Zorginstituut Nederland (ZiNL) als de voorlichting aan patiënten. Dat blijkt uit de kabinetsreactie op het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Grensoverschrijdende Zorg.

Grensoverschrijdende zorg

Minder sterk gestegen

Het IBO rapport, waarin met name is gekeken naar de Zorgverzekeringswet (Zvw), laat zien dat de uitgaven voor zorggebruik in het buitenland aanzienlijk minder sterk zijn gestegen dan gedacht. De uitgaven nemen relatief wel meer toe dan de totale zorguitgaven. De uitgaven aan GOZ bedragen een klein deel van de totale zorguitgaven, ongeveer 1%. De redenen om zorg in het buitenland te ontvangen lopen uiteen. Mensen kunnen ervoor kiezen om speciaal voor zorg naar het buitenland te gaan, bijvoorbeeld in de grensstreek. Veel zorgverzekeraars hebben buitenlandse zorgaanbieders in de grensstreek gecontracteerd. Ook gaan steeds meer Nederlanders naar het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie. Hierdoor zullen de internationale zorguitgaven nooit helemaal gelijk lopen aan de nationale zorguitgaven.

Voorlichting aan verzekerden

Het kabinet vindt dat de afspraken in Europa over GOZ veel voordelen bieden voor mensen die in het buitenland zorg nodig hebben. Maar mensen zijn niet altijd bekend met de vergoedingsregels en gaan soms onderverzekerd op vakantie. Het kabinet wil daarom de voorlichting aan verzekerden verbeteren. Samenwerking met buitenlandse zorgaanbieders of het aantrekken van buitenlandse patiënten kan goed zijn voor de prijs en kwaliteit van de zorg. Het kabinet wil onderzoeken of Nederlandse zorgaanbieders hier moeilijkheden bij ondervinden en of ondersteuning nodig is. Tegelijkertijd vindt het kabinet het belangrijk om de uitgaven aan zorg in het buitenland, net als de nationale zorguitgaven, zoveel mogelijk te beheersen. Het kabinet zal in overleg met het ZiNL en zorgverzekeraars kijken hoe een beter beeld gevormd kan worden van GOZ en wil onderzoeken of het mogelijk is om bij eventuele volgende akkoorden in de zorgsector de uitgaven aan GOZ te betrekken. Als het gaat om mogelijke risico’s van onrechtmatig of ondoelmatig zorggebruik, bekijkt het kabinet in eerste instantie hoe de bestaande instrumenten optimaal kunnen worden ingezet en naar het aanscherpen van het toezicht.

 

Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer bij de kabinetsreactie op IBO-rapport over grensoverschrijdende zorg.

Kabinet: informatie grensoverschrijdende zorg verbeteren