Dubbele garantie bij MDental

  1. Garantieperiode op de volgende tandheelkundige behandelingen:
   • Op vullingen, inlays en onlays        1 jaar
   • Op kronen                                           3 jaar
   • Op fineer tanden                                3 jaar
   • Op een overkappingsprothese         3 jaar
   • Op een uitneembare prothese         1 jaar
   • Op implantaten                                  levenslang
  2. Garantie op de reiskosten
   • Vergoed worden de vliegkosten (met een maximum tot € 350) en het verblijf in onze partnerhotels voor de gehele duur van de behandeling.

Garantievoorwaarden

   • De patiënt moet zijn gebit goed verzorgen en zich altijd houden aan de regels van mondhygiëne die zijn opgesteld door de behandelende arts
   • De patiënt moet deelnemen aan de gratis controles die door zijn/haar tandspecialist worden voorgeschreven (elke 3 maanden, elke 6 maanden of jaarlijks)
   • De patiënt moet de onderhoudsbehandelingen, die door zijn/haar tandspecialist geadviseerd worden, binnen 30 dagen ondergaan. Denk hierbij onder andere aan het verwijderen van tandsteen en aan tand bekleding
   • De patiënt moet de prothese naar behoren gebruiken. Deze mag alleen blootgesteld worden aan het kauwen en hierbij mag geen uitzonderlijke druk op de prothese plaatsvinden
   • De prothese mag niet blootgesteld worden aan welke ingrijpende gebeurtenis dan ook en ook niet aan bot- of tandvleesontstekingen
   • Alle rekeningen moeten voldaan zijn

De garantie vervalt of wordt beperkt als:

   • De patiënt niet jaarlijkse op controle komt bij MDental
   • De prothese niet naar behoren is schoongemaakt en de patiënt niet zijn/haar gebit verzorgt
   • De prothese onjuist gebruikt wordt. Naast het normale kauwen wordt op de prothese meer dan de normale druk uitgeoefend
   • Er problemen ontstaan als gevolg van slechte voeding en andere slechte gewoonten
   • Er mechanische beschadiging plaatsvindt aan de uitneembare prothese (door een valpartij of bij het uitoefenen van een gevechtssport) en beschadiging door chemische substanties zoals het nuttigen van drank met een hoog alcoholpercentage.
   • Er sprake is van een aandoening bij het kauwen als gevolg van systematische, besmettelijke en tumorziektes of door de behandelingen van deze ziektes. Ook na een ongeluk en de noodbehandelingen na een ongeluk
   • De mondhygiëne is verwaarloosd
   • Er problemen zijn ontstaan als gevolg van fysiologische aandoeningen of van mentale ziektes
   • De patiënt veel gewicht verliest in een korte periode
   • Notificatie van de schade aan- of gebreken van de prothese later geschiedt dan 2 werkdagen
   • De tand een wortelkanaalbehandeling moet ondergaan als gevolg van eerdere behandelingen (vullingen, prepareren van kronen)
   • De prothese hersteld is door een andere tandspecialist of tandtechnicus dan die van MDental

M Dental logo Best of Budapest 2012